Tchaj-ťi-čhuan se nedá naučit z knížek! Nejlepší cesta je chodit na cvičení.
Pro ty, kteří si chtějí současně se cvičením něco přečíst, lze doporučit:


Písmo jako vědomá stopa pohybu

(cvičení a malování s prvky tchaj-ťi na rozvoj grafomotoriky předškolních dětí)
Táňa Svatošová

Anotace

Kniha se zamýšlí nad hrozbou „grafické negramotnosti“ v dnešní době, varuje před povrchností a zanedbáváním péče o rukopis. Upozorňuje na daň za požadavky jako je rychlost, flexibilita, úspěch v podobě ztráty prožitků, vjemů, hloubky a zkušeností. Písmo-rukopis prezentuje jako zaznamenanou stopu našeho vědomého tělesného pohybu, zrcadlo harmonie člověka v smyslu propojení mysli a těla. Písmo považuje za nenahraditelný prostředek komunikace a jeho znečitelňování považuje za varující projev selhávání komunikace vůbec. Komunikace samých se sebou, svým tělem, i komunikace mezi lidmi. Publikace nabízí zcela originální metodu, jak předškolní děti připravit na výuku psaní ve škole. Na základě využití prvků se systému tradičního umění tchaj-ťi, (autorka je instruktorkou Centra taoistických umění ) a propojení zkušeností profese výtvarníka a arteterapeuta nabízí ucelený projekt 30 lekcí. Ten se využívá od roku 2005 v MŠ Sokolovská Praha 8 a je tady zařazen do systému předškolní výuky na rozvoj grafomotorických dovedností. Projekt Vědomé stopy nachází paralelu mezi spontánním tělesným pohybem dětí, jeho následnou kultivací za pomocí cvičení tchaj-ťi, rozvojem soustředěného pozorování předváděného pohybu a jeho grafického záznamu. Tedy přechodem od nevědomé stopy k vědomé. Nejdřív v oblasti pohybu celého těla a následně v podobě jeho grafického záznamu. Zaobírá se celkovou kultivací a harmonizací tělesného pohybu dětí jako nezbytného předpokladu k propojení mysli a těla. Hravou formou vede děti k soustředěnému pozorování a vědomému opakování pohybů. Využívá přitom principů dynamické rovnováhy a zachovává individualitu každého jednotlivce. Kniha může sloužit jako metodická příručka pro absolventy kurzů metody Vědomé stopy z řad předškolních pedagogů, rodičů, terapeutů ale je určena taky všem, komu není lhostejná péče o základní kulturní a společenské hodnoty mezi které nepochybně patří i rukopisné písmo. Dále pak zájemcům o aplikace cvičení tchaj-ťi, odborníkům i laikům z řad lidí zajímajících se o prevenci dysgrafie a nepochybně mnohým jiným, které zajímá kreativní přístup k harmonickému rozvoji dětí a péče o přirozené zvládaní gramotnosti. Kurzy metody Vědomé stopy získaly akreditaci (MŠMT) a od ledna 2010 se realizují při pražském DYS-centru, které taky knihu vydalo.(www.dyscentrum.org) Kniha je obohacena o vyjádření odborníků z oblasti umění tchaj-ťi – mistr Tomasz Nowakowski, z oblasti předškolní pedagogiky – Mgr.Ludmila Šprachtová, ředitelka Mateřské školy, Prof.akad.mal. Jana Solpery, autora české klasifikace písem a předního odborníka na písmo a typografii, Prof.MUDr, Vladimíra Komárka CSc., přednostu Kliniky dětské neurologie UK 2.LF a FN Motol a PhDr.Jaroslava Šturmy, předsedu Českomoravské psychologické společnosti, člena vědecké rady Evropské společnosti psychologie písma a ředitele Dětského centra Paprsek. Kniha je bohatě doplněna fotodokumentací z praxe metody Vědomé stopy.